header1

วีซ่าการศึกษาประเภทต่างๆ ในไทย

คุณหรือคนใกล้ชิดของคุณ กำลังมองหาช่องทางในการเข้ามาอาศัยหรือทำงานในไทยอยู่หรือเปล่า มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและไม่ยากในการขอเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศนี้

อ่านต่อ »

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันเด็กกาฬสินธุ์ 2555 เน้นส่งเสริมเด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

อ่านต่อ »

กาชาดกาฬสินธุ์ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกาชาด

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดแทนชุดเดิมที่หมดวาระ จำนวน

อ่านต่อ »

ข่าวการท่องเที่ยว

บุคคลสำคัญ ของท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ของฝาก เมืองกาฬสินธุ์

LATEST NEWS

เกี่ยวกับ จังหวัดกาฬสินธุ์

บุคคลสำคัญ ของท้องถิ่น

ภูมิปัญญา ของท้องถิ่น

ข่าวการท่องเที่ยว

มรดก ทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรม ประเพณี

WEB LINK

รับทำ seo